Ποσοτικό Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

Χαρτογράφηση Εγκεφάλου - QEEG

Γνωστό επίσης και ως brain mapping, αποτελεί μια αξιόπιστη και λεπτομερή μέθοδο αξιολόγησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας

Χάρη στο QEEG, μπορούμε και έχουμε μια συνολική και ταυτόχρονη εικόνα της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας του ατόμου.

Μια αποτύπωση και αξιολόγηση τόσο της επιμέρους ηλεκτρικής δραστηριότητας σε κάθε τμήμα του εγκεφάλου, όσο και των συνδυασμών τους συνολικά.

Η μέτρηση γίνεται με την τοποθέτηση στο κρανίο 19 ηλεκτροδίων σε αντίστοιχα σημεία και τη σύνδεσή τους μ’ έναν υπολογιστή.

Η λήψη ενός συνόλου βασικών πληροφοριών (όπως π.χ. εύρος συχνοτήτων, συμμετρία, συνοχή κέντρων εγκεφάλου, ταχύτητα ηλεκτρικού σήματος, κ.ά.) μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς τον εντοπισμό των όποιων δυσλειτουργιών -και κατ’ επέκταση μια κατεύθυνση προς την οποία θα οδηγηθεί η εκπαίδευση μέσω της Νευροανάδρασης.

Επιπλέον, μας δίνει μια ακριβή εικόνα της βελτίωσης και ένα μέτρο σύγκρισης για την πορεία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας, μιας και μπορούμε να συγκρίνουμε τον αρχικό εγκεφαλικό χάρτη με αυτόν που θα προκύψει μετά την εκπαίδευση.

Image

Ο υπολογιστής συλλέγει τις καταγραφές (εύρος, φάση, συνοχή και συμμετρία) των εγκεφαλικών κυμάτων, συνθέτοντας έναν χάρτη που αποτυπώνει τις εγκεφαλικές συχνότητες.

Ο χάρτης αυτός περιέχει τόσο τη σχετική ένταση κάθε τύπου εγκεφαλικών κυμάτων, όσο και τη θέση τους στον εγκέφαλο. Έτσι μπορούμε και έχουμε μια σαφή εικόνα της έντασης κάθε μορφής εγκεφαλικών κυμάτων ανά περιοχή, ελέγχοντας παράλληλα αν είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη με το κανονικό.

Image
«Όταν ακούς την μουσική μιας ορχήστρας, ακούς τον ήχο σαν σύνολο, αλλά επίσης μπορείς να τον χωρίσεις στα συντιθέμενα μέρη του. Όταν ένας μουσικός παίζει λάθος, χαλάει τα πάντα».

Η αντιστοιχία με την εγκεφαλική λειτουργία είναι ανάλογη. Αν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κομμάτι του εγκεφάλου, τότε αυτός επηρεάζεται συνολικά. Χάρη στο QEEG, μπορούμε και εντοπίζουμε άμεσα και με ακρίβεια κάθε τέτοιο πρόβλημα!

Image

Αρχελάου 25,
Παγκράτι - Αθήνα 11635

Τηλ.: 21 6000 0019
E-mail: info@neuroanadrasi-athens.gr

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 21.00
Σάββατο: 10.00 - 18.00

NEWSLETTER

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της Νευροανάδρασης
και ενημερωθείτε  για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ενδιαφέρουν